Aprovació provisional Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) i el seu Catàleg de Proteccions

L’Ajuntament de València ha aprovat de manera provisional i en el ple ordinari de gener el Pla Especial del Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) i el seu Catàleg de Proteccions. El PEC ha rebut ja el vistiplau de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat i ha finalitzat la seua última fase d’exposició… Seguir llegint

Publicació Anunci Informació Pública modificacions PEC

S’ha publicat amb data 21 de novembre de 2022 l’Anunci d’Informació Pública de les modificacions introduïdes en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). I de conformitat amb el que establix l’article 61.1, lletra b, del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat… Seguir llegint

RESOLUCIÓ GERÈNCIA ADJUDICACIONS L1-022

S’ha publicat amb data 24 d’octubre de 2022 Resolució de Gerència per a Adjudicació, en relació a la licitació que té per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. València, a 24 d’octubre de 2022. El Gerent.  

COMUNICACIÓ ADJUDICACIONS PROVISIONALS L1-022

S’ha publicat amb data 18 d’octubre de 2022 Comunicat de Gerència d’Adjudicació provisional, relatiu a la licitació que te per objete per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. València, a 18 d’octubre de 2022. El Gerent.  

PUBLICADA BAREMACIÓ DEFINITIVA L1-022

S’ha publicat amb data 11 d’octubre de 2022 document de Baremació definitiva, relativa a la licitació que té per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. València, a 11 d’octubre de 2022. El Gerent.  

COMUNICAT GERÈNCIA – OBERTURA SOBRE 1 (OFERTA ECONÒMICA)

L’obertura dels sobres 1 (OFERTA ECONÒMICA), relativa a la licitació que té per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. es realitzarà el pròxim 28 de setembre en les oficines de PCCSA, situades en C/Reina, 105, València. Per a poder assistir a aquesta, hauran de seguir-se les indicacions que figuren en… Seguir llegint

Convocatòria de subvencions per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges dins de l’Àrea de Renovació Urbana El Cabanyal-Canyamelar de València

En data 1 de setembre de 2022 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre extracte de l’acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juliol de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges… Seguir llegint

COMUNICAT GERÈNCIA – OBERTURA SOBRE 2 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)

L’obertura dels sobres 2 (documentació administrativa), relativa a la licitació que té per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. a. es realitzarà durant els dies 6, 7 i 8 de setembre en les oficines de PCCSA, situades en C/Reina, 105, València. Per a poder assistir a aquesta, hauran de seguir-se les… Seguir llegint

NOTES ACLARATÒRIES L1-022

A data 21 de juliol de 2022 s’han publicat en la página d’Informació General de la Licitació L1-022 Notes aclaratòries a les diverses dudes plantejades fins la data respecte a les possibles interpretacions del plec de Condicions del concurs. Nota aclaratòria 1 Nota aclaratòria 2