PEC

REVERSIONS

 

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s’ha publicat l’anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

 

En el Butlletí Oficial de l’Estat número 185 de data 04.08.2017 s’ha publicat l’anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d’acord amb l’article 44 de la llei 39/2015.

 

PUBLICACIÓ BOE

 

PUBLICACIÓ DOGV

SITUACIÓ ACTUAL

 

DOCV 13/07/2016_ACORD de 8 de juliol de 2016, del Consell, pel qual es suspén el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar i s’aproven les Normes Urbanístiques Transitòries d’Urgència per al dit àmbit del municipi de València.

 

Actualment, es troba en procés de redacció el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar. El PEC és l’instrument urbanístic que definirà l’ordenació de l’àmbit territorial i els usos permesos, així com l’estratègia de gestió del patrimoni.

 

CONSULTA PEC