Galeria de plànols

NO TOCAR BLOQUE HTML PURO

  • Plànols històrics
  • PEC

Esta sèrie de plànols comença amb un repàs del planejament més important de la ciutat de València durant el segle XX, com són els plans comarcals de 1956 i 1966, i el Pla General de 1988.

A continuació es recullen els plànols essencials que formen la documentació gràfica que definix les determinacions establertes pel Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, com són: règim urbanístic, edificis protegits, àmbits d’intervenció, àmbits d’actuació i equipaments.

Finalment, s’afegeixen plànols en què se situen els edificis de reallotjament, realitzats i futurs, així com la delimitació de l’entorn declarat BIC (Bé d’Interés Cultural).

LLISTAT DE PLÀNOLS

> Pla General d’Ordenació Urbana de València, 1988
> Pla General d’Ordenació Urbana de València, 1966
> Pla General d’Ordenació Urbana de València, 1946
> PEPRI, Règim urbanístic: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Edificis Protegits: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Àmbits d’Intervenció: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Àmbits de Actuació: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Àmbit BIC: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Equipaments: Tamany A4 – Tamany A3
> PEPRI, Habitatges de Reallotjament: Tamany A4 – Tamany A3

Estos plànols constituïxen la foto fixa que mostra l’estat del barri abans de la intervenció, i recullen la situació que va fer necessària la redacció d’un Pla Especial de Protecció que conduïra a la regeneració i revitalització del barri. Evidencien les mancances que presentava el barri en equipaments i espais públics, a més de mostrar diversos aspectes del teixit construït, com edat de l’edificació, altures existents, estat de conservació, etc.

Els plànols següents constitueixen un recull de la cartografia antiga disponible, i que recull el mateix Pla Especial per tenir en compte els antecedents, més o menys immediats, del planejament que cal definir.

Es tracta d’un repàs històric que evidencia l’antic emplaçament del nucli pesquer al nord del port de València, i el seu desenvolupament i consolidació posterior al llarg del segle XIX en l’entorn que ara coneixem.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.