• SOCIETAT GESTORA

ÚLTIMES NOTÍCIES


COMUNICAT GERÈNCIA - OBERTURA SOBRE 2 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)

L'obertura dels sobres 2 (documentació administrativa), relativa a la licitació que té per objecte l'alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. a. es realitzarà durant els dies 6, 7 i 8 de setembre en les oficines de PCCSA, situades en C/Reina, 105, València. Per a poder assistir a aquesta, hauran de seguir-se les indicacions que figuren en el Comunicat Gerència Obertura sobre 2.  València, a 8 d'agost de 2022. El Gerent

ON ESTEM