REGISTRE MANTENIMENT DE TERCERS

01-03-2021 Per a percebre pagaments de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. els proveïdors i clients hauran d´estar donats d´alta en el registre de tercers. Amb caràcter general, els pagaments a proveïdors i clients es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel proveïdor/client es designe, la qual haurà d´estar oberta a nom de la persona… Seguir llegint

BORSA DE PERITS TAXADORS PER A TAXACIONS PERICIALS D’IMMOBLES DE PLAN CABANYAL-CANYAMELAR S.A.

19-02-2021   La societat pública PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (PCCSA), requereix d’una taxació actualitzada de les seues existències. Aquestes taxacions hauran de ser realitzades per experts independents, per a la seua presa en consideració en l’auditoria independent de comptes anuals. En compliment de la Llei de Contractes de Sector Públic i per a dotar de publicitat,… Seguir llegint

AMPLIACIÓ DE TERMINI ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL (ARRU) CABANYAL-CANYAMELAR.

23-12-2020   La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, en sessió de data 18 de desembre de 2020, insta a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge, i Arquitectura Bioclimàtica, perquè realitze sol·licitud d’ampliació de termini de les actuacions de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar, davant el Ministeri de… Seguir llegint

EL CONSELL AUTORITZA A L’ENTITAT VALENCIANA D´HABITATGE I SÒL L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL EN PCCSA

11-12-2020   – L’objectiu de la societat és desenvolupar actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació del barri El Consell ha autoritzat a l’Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl, (EVha) l’adquisició de 2.000 accions de la Societat Pla Cabanayal-Canyameral, S.A per valor d’un milió d’euros. Sobre la base del dret d’adquisició preferent que EVha… Seguir llegint