Funcions

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (anteriorment Cabanyal 2010) és la societat gestora que, tal com s’arreplega en l’article 4 dels seus Estatuts Socials, té com a objecte portar a terme totes les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el barri Cabanyal-Canyamelar, així com dur a terme totes aquelles intervencions que igualment, contribuïsquen a la revitalització del Barri del Cabanyal-Canyamelar.

  1. Declaració Mitjà Propi – Aj. València [descarregar pdf]
  2. Declaració Mitjà Propi – Generalitat. [descarregar pdf]