Selecció d’una/o arquitecta/o, per a substitució baixa maternal.

06-02-2017

Resolució de la Gerència de la societat publica Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., per a la selecció d’una/o arquitecta/o, per a substitució baixa maternal.