Resultat del procés de selecció

22-02-2017

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., en la que es dóna compte del resultat del procés de selecció d’un/a arquitecta/o per a substitució de baixa maternal.