Deduccions per Obres de rehabilitació o reedificació del tram autonòmic del IRPF

20-01-2017

Les veïnes i els veïns del Cabanyal-Canyamelar, que inicien en el 2017 obres de rehabilitació o reedificació incloses en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, es podran beneficiar de les deduccions del tram autonòmic de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).