REGISTRE MANTENIMENT DE TERCERS

01-03-2021

Per a percebre pagaments de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. els proveïdors i clients hauran d´estar donats d´alta en el registre de tercers.

Amb caràcter general, els pagaments a proveïdors i clients es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel proveïdor/client es designe, la qual haurà d´estar oberta a nom de la persona o entitat, al favor de la qual s´haja expedit l´ordre de pagament.

Per a l´addició o canvi de compte haurà de presentar-se novament la sol·licitud d´alta de tercers.

FORMULARI

Aquesta informació es troba també disponible en el nostre Perfil del Contractant.