PUBLICADA ACTA D’APERTURA SOBRE 1 (OFERTA ECONÒMICA)

S’ha publicat amb data 30/09/2022 l‘Acta d’apertura dels sobres 1 (OFERTA ECONÒMICA), relativa a la licitació que te per objete l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A.

València, a 30 de setembre de 2022.

El Gerent.