COMUNICAT GERÈNCIA – OBERTURA SOBRE 1 (OFERTA ECONÒMICA)

L’obertura dels sobres 1 (OFERTA ECONÒMICA), relativa a la licitació que té per objecte l’alienació de diversos immobles propietat de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. es realitzarà el pròxim 28 de setembre en les oficines de PCCSA, situades en C/Reina, 105, València.

Per a poder assistir a aquesta, hauran de seguir-se les indicacions que figuren en el Comunicat Gerència Obertura sobre 1.

València, a 20 de setembre de 2022.

El Gerent