SOL·LICITUD TÈCNIC BORSA PER A LA REALITZACIÓ DE L\’IEE

07-07-2016

Un dels requisits que té establit el Pla d’Habitatge 2013-2016, és l’obligació que l’edifici que sol·licite ajudes per a la seua rehabilitació compte amb el corresponent Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE).

Per a facilitar les gestions als sol·licitants, la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha creat dos borses de professionals que es troben capacitats per a la realització d’estos informes. 

Per això, i sense cap tipus de compromís i de manera totalment gratuïta, vosté o vostés, podran sol·licitar un arquitecte, o un aparellador/a, arquitecte técnic/a, perquè realitze les inspeccions i informes necessaris i si és el cas s’encarregue de la redacció del corresponent projecte. 

Sol·licitud Técnic Borsa.