SELECCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/A, PER A SUSTITUCIÓ PER UNA IT.

23-04-2019

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. per a la selecció d’un/a arquitecte/a, per a substitució per incapacitat temporal.