RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

10-05-2019

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., en la que es dóna compte del resultat del procés de selecció d’un/a arquitecta/o per incapacitat temporal.