RESULTAT SORTEIG BORSA ARQUITECTES REDACCIÓ PROJECTES REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ

28-06-2016

D’acord amb el que preveu la base sexta de la Borsa d’Arquitectes per a la redacció de projectes de rehabilitació o reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa publica Plan Cabanyal-Canyamelar, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d’El Cabanyal-Canyamelar, una vegada ordenats els sol·licitants s’ha comunicat el número corresponent a cada un/a dels integrants de la borsa.

De la mateixa manera i seguint amb el tràmit regulat en la base sèptima, hui dimarts dia 28 de juny, davant del Notari D. Ricardo Monllor González, s’ha extret un número a partir del qual es realitzaran les crides.

El número extret per a la Borsa d’arquitectes és el;84.