RESULTAT SORTEIG BORSA APARELLADORS DIRECCIÓ EJECUCIÓ D’OBRA

28-06-2016

D’acord amb el que preveu la base sexta de la Borsa d’Aparelladores i Aparelladors, Arquitectes Tècniques i Arquitectes Tècnics per a la direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, de projectes de rehabilitació o reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d’El Cabanyal-Canyamelar, una vegada ordenats els sol·licitants s’ha comunicat el número corresponent a cada un/a dels integrants de la borsa.

De la mateixa manera i seguint amb el tràmit regulat en la base sèptima, hui dimarts, dia 28 de juny, davant del Notari D. Ricardo Monllor González, s’ha extret un número a partir del qual es realitzaran les crides.

El número extret per a la Borsa d’Aparelladores/s, Arquitectes Técniques/cs és el;145.