PROJECTE DE REIAL DECRET PER A AMPLIAR TERMINI FINALITZACIÓ OBRES DEL ARRU CABANYAL-CANYAMELAR.

06-09-2019

El Ministeri de Foment, ha iniciat el tràmit d’informació pública d’un Reial decret, pel qual s’amplia el termini per a la finalització de les obres que han sigut qualificades com a protegibles incloses en el Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016 (ARRU Cabanyal-Canyamelar), que estava establit en 31 de Desembre i que es proposa com a nova data el de Desembre de 2022 (encara que aquesta és un data susceptible de canvis, ja que l’Advocacia de l’Estat ha indicat que si el Govern que l’aprove es troba en funcions, la data de finalització serà la de 31 de Desembre de 2020).

En la següent pàgina es poden realitzar al·legacions fins al 15 de setembre de 2019.

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/real-decreto-por-el-que-se-amplia-el-plazo-para-la-ejecucion-de-las-actuaciones-de-los-programas-de-fomento-del-parque-publico-de-alquiler