Acord Consell 07/06/19 ARRU Cabanyal-Canyamelar

07-06-2019

El Consell aprova les actuacions a realitzar en 2019 per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar

– Les actuacions de renovació urbana per a enguany compten amb un pressupost total de 5 milions d’euros, dels quals la Generalitat aporta prop de 1,2 milions

– L’actuació comprén les obres de rehabilitació de 602 habitatges i la renovació d’altres 18

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) en el barri del Cabanyal-Canyamelar per a 2019, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016, que permet que les actuacions s’executen fins a 31 de desembre de 2019.

El conveni estableix una subvenció per al present exercici de 4.936.725 euros, dels quals el Ministeri de Foment aportarà 3.747.750 euros i la Generalitat participarà amb 1.188.975 euros, per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana previstes en aquest barri de València.

La declaració del ARRU del Cabanyal-Canyamelar es va instrumentar a través d’un conveni entre la Conselleria d’Habitatge i el Ministeri de Foment, amb la participació de l’Ajuntament de València. Aquest conveni estableix una inversió total de 14.294.402 euros, aportats pel Ministeri, la Generalitat, el Consistori i els particulars.

L’actuació que inclou aquest ARRU preveu la rehabilitació de 602 habitatges i la renovació d’altres 18, incloent obres de reurbanització, així com l’execució d’un programa de reallotjaments i la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través d’un equip tècnic.

Aquest conveni s’emmarca en l’aposta del Consell per la rehabilitació i regeneració urbana, no solament per a recuperar i renovar habitatges en els centres històrics i els espais urbans de les ciutats de la Comunitat Valenciana, sinó també per a reactivar l’economia amb la dinamització de tots els oficis relacionats amb la construcció i els sectors productius annexos.

Acord del Consell 07/06/2019