NOU ARRU PER AL CABANYAL

17-05-2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, de hui 17 de maig de 2018, ha ratificat l’Acord de la Comissió Bilateral celebrada el 29 d’octubre de 2018 relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar a València, subscrit entre el Ministeri de Foment, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de València.
Això suposa un nou ARRU, per al barri, que preveu l’actuació en 29 habitatges municipals i 151 de propietari privats.