La Generalitat deixa fora del procés urbanitzador huit milions de metres

17-02-2016

Levante-emv

La Conselleria de Vivenda encarrega a un grup d’experts la revisió de les lleis urbanístiques. L’informe per a modificar la Lotup haurà d’arribar a les Corts abans de sis mesos