Generalitat reformularà Pla Confiança per a adaptar-ho a necessitats actuals.

11-02-2016

La Vanguardia

La Generalitat plantejarà un canvi en la Llei de Règim Local o la creació d’una nova llei que permeta als ajuntaments una “reformulación” dels projectes inclosos en el Pla Confiança, per a adaptar-los a les necessitats i prioritats actuals dels municipis.