INFORMACIÓ PÚBLICA DEROGACIÓ DEL PEPRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR I NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES

18-12-2015