COMUNICAT GERÈNCIA

En data de 7 de juliol de 2022, es dona trasllat a Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. d’informe realitzat per arquitecte encarregat puntualment per la Comunitat de Propietaris per a incidències produïdes en l’edifici situat en C/Lluis Despuig, 31, València, en què es posa de manifest la recomanació de prohibir l’accés a l’edifici per no donar-se les condicions mínimes de seguretat per a la seua visita.
En conseqüència, les visites concertades per a aquest immoble s’entenen anul·lades a partir del dia de hui, 7 de juliol de 2022, i fins a un altre avís.

València, a 7 de juliol de 2022.
El Gerent

Comunicat