BORSA D’APARELLADORES/S

06-06-2016

BORSA D’APARELLADORES/S, ARQUITECTES TÉCNIQUES/CS PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS I SI ÉS EL CAS DE L’ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D’OBRA, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir del dimarts dia 7 de juny i fins al dijous dia 16 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la realització de l’IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Les Bases i l’imprés de la sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2