BORSA APARELLADORS DIRECCIÓ EJECUCIÓ D’OBRA

13-06-2016

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’APARELLADORES I APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNIQUES I ARQUITECTES TÈCNICS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL CONTROL DE QUALITAT, DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PÚBLICA CABANYAL-CANYAMELAR, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui dia 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la direcció de l’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat, de projectes de rehabilitació i reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Les bases i l’imprés de sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2