BORSA ARQUITECTES REDACCIÓ PROJECTES REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ

13-06-2016

 

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PUBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE EL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’arquitectes per a la redacció de projectes de rehabilitació o reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar.

Les bases i l’imprés de sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2