TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES I OBERTURA DE PLIQUES

04-08-2017

CONCURS PER A L’ALIENACIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES EN EL BARRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR. L1-017.

Havent-se publicat el corresponent anunci de licitació en el DOUE 19 de juliol de 2017; BOE 20 de juliol de 2017; BOP de València 27 de juliol de 2017; DOCV de 4 d’agost de 2017; Diari Les Províncies 16 de juliol de 2017 i Diari Levante-EMV 16 de juliol de 2017, es comunica, conforme a l’article 9 del Plec de condicions particulars que regixen per al concurs per a l’alienació de diversos immobles, que la data de finalització per a la presentació d’ofertes serà el dimecres 4 d’octubre a les 14.00 hores.
D’acord amb el que preveu l’article 11 de l’esmentat plec, l’obertura de pliques tindrà lloc el dilluns 16 d’octubre a les 12.00 hores en la seu de l’esta societat.