SEGONA JORNADA COOPERATIVES D’HABITATGE AL CABANYAL-CANYAMELAR.

20-03-2017

València, 22 de Març a les 16:30h, en el Ateneu Marítim.

C/Reina Nº 68. 

Programa.

Ponència D. Alberto Sanchís.

Ponència D. Peter Kammerling.

Ponència Dª. Lirios Pastor.

Ponència D. Juli Carbó.

Intervenció D. Martín Garcia.

Ponència D. Pepe Gavidia.

Ponència D. Max Gigling.

Ponència D. Miguel Montagut.

L’objectiu d’aquesta segona jornada divulgativa de “VIU EL COOPERATIVISME” és potenciar i donar a conèixer les iniciatives el cooperativisme d’habitatges existents al Cabanyal-Canyamelar, com a motor de desenvolupament econòmic i social centrat en i per les persones, així com afavorir les aliances públic-privades que impulsin l’adopció de models de cogestió i coresponsabilitat entre poders públics i ciutadania.

Aquesta segona jornada, organitzada per la Federació de Cooperatives d’Habitatge de la Comunitat Valenciana (FECOVI) i l’empresa pública Plan Cabanyanal-Canyamelar S.A, se centra en el tema d’habitatges i en com el model cooperatiu pot contribuir a protegir, reformar, revitalitzar i valoritzar aquest emblemàtic barri valencià per a millorar el benestar i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, així com atraure noves persones residents.

El dret a un habitatge, digne i adequat, és recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, en el seu article 25, apartat 1, i en l’article 47 de la Constitució Espanyola. El cooperativisme ofereix un model alternatiu a l’economia de mercat. Ofereix una fórmula solidària i integradora per donar resposta a aquest dret bàsic adaptant-se a les necessitats de les persones, els qui passen de ser clients a ser promotores i beneficiàries.

Són múltiples els potencials beneficis dels models cooperatius en l’adquisició i rehabilitació de l’habitatge a preu de cost que reactiven un mercat immobiliari molt debilitat, després de l’explosió de la bombolla immobiliària al nostre país, i propicien el desenvolupament local.

L’esdeveniment compta amb la presència d’autoritats públiques autonòmiques i locals, així com representants del moviment cooperatiu d’habitatges a nivell autonòmic i nacional.