RESOLUCIÓ GERÈNCIA CONDONACIÓ MERCÈ ARRENDATÍCIA I SUSPENSIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT

06-04-2020

Resolució