OBERT TERMINI DE SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ÚS DE LOCALS DE PROPIETAT MUNICIPAL.

26-05-2016

Poden sol·licitar-ho les Associacions i Entitats sense ànim de lucre que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Excm. Ajuntament de València o en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana que tinguen el seu domicili social o desenrotllen les seues activitats preferentment en la ciutat de València.

Tota la informació està disponible en la pagina web de l’Ajuntament de València.

Per a accedir directament punxe ací.