NOTA DE PRENSA DE LA SOCIETAT PÚBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.

10-12-2019

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha sigut auditada per primera vegada per la Intervenció General dependent de la Generalitat Valenciana. L’informe d’auditoria de compliment, es refereix a l’any 2018, per la qual cosa els seus resultats i algunes de les seues recomanacions ja són seguides per l’empresa pública.
Entre elles s’ha destacat les retribucions del gerent i de la resta del personal laboral (12 en total, comptant amb serveis auxiliars), i les ha conegudes el Consell d’Administració, reunit hui sota la Presidència de la Vicealcaldessa de la ciutat Sandra Gómez.
En la citada reunió s’ha explicat que la societat, va aprovar l’any 2017 acollir-se al conveni de personal laboral de l’Ajuntament de València, seguint així les recomanacions del propi Ajuntament, del sector públic del qual també forma part. Les retribucions de la gerència, malgrat tot, són molt inferiors de les aprovades pel propi Ajuntament per als gerents i personal directiu de les empreses públiques municipals, el topall màxim de les quals es fa coincidir amb les retribucions previstes per a 1r tinent d’Alcalde de la Corporació.
En el Consell d’Administració també s’ha exposat la contradicció que es dona en l’Informe d’Auditoria, que aplica el règim de personal directiu de la Generalitat Valenciana, regulat en un Decret de l’any 2016 en matèria de retribucions per a un càrrec designat al setembre de 2015 per una societat, en què la participació de la Generalitat ho és només per la seua meitat, sent a més que es troba acolliment al conveni de l’altra administració sòcia, això és l’Ajuntament de València. Tots els consellers presents sense excepció han acceptat els arguments aclaridors que referent a això s’han exposat per part de PCCSA, mostrant la seua conformitat al manteniment de les actuals retribucions del gerent.
En el mateix sentit, el delegat de personal de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., ha declarat que les retribucions de tot el personal es troben molt per davall de les fixades pel conveni que li és aplicable, confiant que la pròxima elaboració d’una relació de llocs de treball, servisca per a anar equiparant les retribucions.
Així mateix fa constar que tant les retribucions del gerent (el contracte del qual és laboral i no d’alta direcció), com de la resta dels llocs de treball i la massa salarial es troba publicades en la pàgina de transparència de la societat.