MODIFICACIÓ CLÀUSULA 5ª CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ARRU 2 I AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUDS

Amb data 25 de novembre de 2022 s’ha aprovat el Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València l’Acord pel qual es modifica la Clàusula Cinquena de la Convocatòria de subvencions per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana El Cabanyal-Canyamelar a València, Pla Estatal 2018-2021, aprovada per acord de data 22 de juliol de 2022, de Junta de Govern Local.

D’altra banda, s’àmplia el termini de presentació de sol·licituds per un mes, de tal forma que finalitzarà el dia 2 de gener de 2023.

El Gerent.

València, 25 de novembre de 2022.