LLEI 22/2017, de 29 de desembre. [2017/11990] (Esm.147)

08-01-2018

Presidència de la Generalitat 

LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018. [2017/11990] 

De l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Esmena número 147

Entitat 00132 Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Programa 222.10 Seguretat pública policia de la Generalitat

Fitxa FP7

Cal afegir un codi de línia nou en el Capítol VII: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local

Beneficiaris previstos: Ajuntament de València

Descripció i finalitat: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local al barri del Cabanyal de València

Mode de concessió: Directa art. 168 a)

Import: 100,00 milers d’euros

La Llei de Pressupostos de la Generalitat, per a l’exercici 2018, llei 22/2017, de 29 de desembre, que es va publicar el dissabte 30 de desembre de 2017, contempla una consignació pressupostària de 100.000 €, per a la redacció de projecte i començament de les obres d’una reguarda de la policia local en el barri El *Cabanyal. Aquest projecte pot ser encomanat a la societat pública i situar-se en alguna de les propietats públiques que l’Ajuntament té en la zona més degradada del barri, possibilitant així que es creu un nou local de la policia local, que de servei a aquesta zona, i atenga amb una de les exigències més demandes pels veïns.