EL CONSELL APROVA PROP DE 5 MILIONS PER A L’ARRU DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

22-09-2017

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal-Canyameral per a l’any 2017, en el marc del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s’executen fins a 31 de desembre de 2017.

El conveni establix una subvenció per a l’exercici 2017 de 4.918.050 euros, dels que la Generalitat aportarà 1.170.300 euros i el Ministeri de Foment, 3.747.750 euros.

El conveni, pel qual es va declarar el barri del Cabanyal-Canyameral de Regeneració i Renovació Urbana, establix una inversió total de 14.294.402,98 euros a aportar fins a 2017 pel Ministeri de Foment, la Generalitat, l’ajuntament i els particulars.

L’actuació que s’està realitzant en el marc d’este conveni comprén obres d’edificació de 18 vivendes en substitució d’altres; la rehabilitació de 602 vivendes i les obres de reurbanització, així com la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través d’un equip tècnic de gestió. El Consell aposta fermament per actuar en la ciutat consolidada i, per tant, per la rehabilitació i regeneració urbana, no sols per a recuperar i renovar vivendes en els cascos històrics i els espais urbans de les ciutats de tot el territori valencià, sinó també per a reactivar l’economia i tots els oficis relacionats amb la construcció com la llanterneria, fusteria, pintura o electricitat.