Correcció errors ajudes alquiler i rehabilitació 2018.

23-07-2018

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat a través del DOGV la correcció d’errors de la Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d’edificis del  programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Publicació DOGV