Autoritzat el conveni amb l’Ajuntament de València per a la gestió del ARRU Cabanyal-Canyamerlar

25-10-2019

El Ple autoritza el conveni amb l’Ajuntament de València per a la gestió del ARRU Cabanyal-Canyamelar

– El programa inclou la rehabilitació de 170 habitatges, renovació de 10 i un programa de reallotjaments
– El cost de l’actuació ascendeix a 8.258.937,33 euros, a aportar pel Ministeri de Foment, Generalitat, Ajuntament i particulars 

 

 

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció del conveni amb l’Ajuntament de València, per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana i rural (ARRU) del Cabanyal – Canyamelar de València perquè s’efectue de la subvenció corresponent a 2019.

Sobre la base de l’Acord de 29 d’octubre de 2018 de la Comissió Bilateral de Seguiment Generalitat-Ministeri de Foment amb l’Ajuntament de València, es va declarar el Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural del Cabanyal – Canyamelar a València, a l’empara del Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbana, 2018-2021.

Així mateix, es van establir els compromisos per al finançament de les actuacions de rehabilitació de 170 habitatges, la renovació de 10 habitatges, incloent l’execució d’un programa de reallotjaments i la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través d’un equip tècnic de gestió.

Es pretén que els habitatges desocupats es rehabiliten i que els solars produïts per la demolició de les edificacions existents, en aplicació de les determinacions del suspés Pla Especial, es reedifiquen, amb l’incentiu que les ajudes introdueixen.

El cost total de l’actuació en 8.258.937,33 euros, a aportar fins a 2022 pel Ministeri de Foment, la Generalitat, l’Ajuntament i els particulars.

Enllaç Noticia GVA