ANUNCI APROBACIÓ BASES ARRU

14-07-2016

Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2016, s’han aprovat les “Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitages i substitució edificatòria en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar”.

Acord Junta Govern Local de 8 de juliol de 2016.