SUSPENSIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER A SOL·LICITUD D’ABONAMENTS TRIMESTRALS

30-03-2020

A la vista d’allò indicat en la Resolució de la Gerència de Plna Cabanyal-Canyamelar, S. A. adjunta, s’ha considerat convenient suspendre el termini de presentació de documentació per a la sol·licitud d’abonaments trimestrals de l’1 al 5 d’abril, reprenent-se el mateix quan cessen les conseqüències previstes en l’estat d’alarma.

Resolució gerència.