Organigrama

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA SOCIETAT

La societat gestora s’organitza en quatre àrees principals que partixen igualment des de Gerència. Estes àrees són els departaments Tècnic, Jurídic, Social i Econòmic-Recursos Humans.