Organigrama

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA SOCIETAT

La societat gestora s’organitza en quatre àrees principals que partixen igualment des de Gerència. Estes àrees són els departaments de Gestió, Tècnic, Jurídic i Econòmic. Els dos primers, per raons operatives, col•laboren estretament i compartixen l’àrea d’Informació, que constituïx la finestreta del Pla al barri.