Borses de treball

BORSA D’ARQUITECTES, PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS I SI ÉS EL CAS DE L’ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D’OBRA, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir del dimarts dia 7 de juny i fins al dijous dia 16 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’arquitectes per a la realització de l’IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Bases reguladores Borsa d’Arquitectes.

Annex I – Formulari d’inscripció Borsa d’Arquitectes.

Resultat sorteig 20/6/2016.

Informació estat Borsa 21/01/2022

BORSA D’APARELLADORES/S, ARQUITECTES TÉCNIQUES/CS PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS I SI ÉS EL CAS DE L’ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D’OBRA, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir del dimarts dia 7 de juny i fins al dijous dia 16 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la realització de l’IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Bases reguladores Borsa d’Aparelladors.

Annex I – Formulari d’Inscripció Borsa d’Aparelladors.

Resultat sorteig 20/6/2016.

Informació estat Borsa 21/01/2022

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PUBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE EL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’arquitectes per a la redacció de projectes de rehabilitació o reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar.

Bases reguladores de la Borsa d’Arquitectes.

Annex I – Formulari d’inscripció.

Resultat sorteig 28/6/2016.

Informació estat Borsa 21/01/2022.

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’APARELLADORES I APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNIQUES I ARQUITECTES TÈCNICS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL CONTROL DE QUALITAT, DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PÚBLICA CABANYAL-CANYAMELAR, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui dia 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la direcció de l’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat, de projectes de rehabilitació i reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Bases reguladores de la Borsa d’Aparelladors i Arquitectes Técnics.

Annex I – Formulari d’inscripció.

Resultat sorteig 28/6/2016.

Informació estat Borsa 21/01/2022.