O-030-17

CONTRACTES EN LICITACIÓ

DADES

Expedient de contractació: O-030-17
Expedient d'obra: No hay expediente de obra asociado
Estat: Adjudicado
Objecte: Destapiado, limpieza y vaciado de 14 inmuebles en el barrio del Cabanyal.
Naturalesa contractual: Servicios
Forma d'adjudicació: Negociado sin publicidad.
Ppt. base licitacions: 5.740,00 (I.V.A. excl.) €

DATES

Fecha de alta: 17/05/2017
Data límit presentació d'ofertes: 25/05/2017
Data d'obertura de pliques: 26/05/2017
Publicació DOCV:
Publicació DOUE:
Publicació BOE:
Publicació BOP:
Tornar a licitacions