L2-016/12

CONTRACTES EN LICITACIÓ

DADES

Expedient de contractació: L2-016/12
Expedient d'obra: No hay expediente de obra asociado
Estat: Adjudicado
Objecte: ÁNGELES 64 - CARLOS ROS 7
Naturalesa contractual: Enajenación de inmuebles
Forma d'adjudicació: Enajenación directa
Ppt. base licitacions:

DATES

Fecha de alta: 13/07/2016
Data límit presentació d'ofertes: 25/07/2016
Data d'obertura de pliques:
Publicació DOCV:
Publicació DOUE:
Publicació BOE:
Publicació BOP:
Tornar a licitacions