L1-023-14

CONTRACTES EN LICITACIÓ

DADES

Expedient de contractació: L1-023-14
Expedient d'obra: --
Estat: ADJUDICADA
Objecte: Padre Luís Navarro 17 - 1º - 1ª
Naturalesa contractual: Enajenación de inmuebles
Forma d'adjudicació: Concurso
Ppt. base licitacions: 43.050 €

DATES

Fecha de alta: 07/06/2023
Data límit presentació d'ofertes: 24/07/2023
Data d'obertura de pliques: 01/02/2024
Publicació DOCV:
Publicació DOUE:
Publicació BOE:
Publicació BOP:
Altra publicació: Plataforma de Contratación del Estado L1-023 07/06/2023 Enllaç
Tornar a licitacions