L1-022-09

CONTRACTES EN LICITACIÓ

DADES

Expedient de contractació: L1-022-09
Expedient d'obra: --
Estat: Adjudicado
Objecte: Padre Luís Navarro, 206
Naturalesa contractual: Enajenación de inmuebles
Forma d'adjudicació: Concurso
Ppt. base licitacions: 44.843 €

DATES

Fecha de alta: 17/06/2022
Data límit presentació d'ofertes: 25/07/2022
Data d'obertura de pliques:
Publicació DOCV:
Publicació DOUE:
Publicació BOE:
Publicació BOP: 01/07/2022 Enllaç
Tornar a licitacions