L1-017/04

CONTRACTES EN LICITACIÓ

DADES

Expedient de contractació: L1-017/04
Expedient d'obra: --
Estat: Desierta
Objecte: Vidal de Canelles 9-10ª
Naturalesa contractual: Enajenación de inmuebles
Forma d'adjudicació: Concurso
Ppt. base licitacions:

DATES

Fecha de alta: 17/07/2017
Data límit presentació d'ofertes: 04/10/2017
Data d'obertura de pliques: 16/10/2017
Publicació DOCV:
Publicació DOUE: 19/07/2017 Enllaç
Publicació BOE: 20/07/2017 Enllaç
Publicació BOP: 27/07/2017 Enllaç
Altra publicació: Las Provincias 16/07/2017 Enllaç
Altra publicació: Levante-emv 16/07/2017 Enllaç
Tornar a licitacions