L\’Ajuntament inicia actuacions per a la caducitat de les concessions de la Llotja i Casa dels Bou

02-08-2016

L’Ajuntament aprova en Junta de Govern Local celebrada el 29 de juliol de 2016 l’acord per mitjà del quin s’inicien les actuacions necessàries per a declarar la caducitat de les concessions atorgades a la Marina Auxiliant de Patrons Pescadors de Poble Nou del Mar per Reial Orde d’11 de juliol de 1907, en el cas de la LLOTJA DE PESCADORS, i a la Societat El Progrés de Pescadors d’Armadors de Pesca per Reial Orde de 14 de setembre de 1908, en el cas de la CASA DELS BOUS i, en conseqüència, recuperar la possessió dels esmentats edificis, de propietat municipal, i realitzar, respecte a la LLOTJA DE PESCADORS, les actuacions necessàries per a donar cobertura jurídica als actuals usuaris de l’esmentat edifici.