L’Ajt. encarrega a PCCSA redacció de projectes per a vivendes municipals en l’ARRU del Cabanyal

01-08-2016

L’Ajuntament acorda encarregar a la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i l’execució de les obres en les vivendes de titularitat municipal, en l’àmbit de l’ARRU EL CABANYAL-CANYAMELAR, així com la redacció de projectes, execució d’obres d’elements comuns i adequació de les vivendes de titularitat municipal síties en edificis de titularitat compartida, per a les que existisca un acord de la comunitat de propietaris per a la rehabilitació de l’edifici, fins que es troben vigents les ajudes derivades de les actuacions protegibles en l’ARRU El Cabanyal-Canyamelar. Els dits projectes d’obra es duran a terme en les vivendes dels edificis de titularitat íntegrament municipal així com en les vivendes de titularitat municipal que es troben en edificis de titularitat compartida amb particulars.

Acord Junta Govern Local de 29 juliol de 2016 d’Encàrrec de la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i la ejecució de les obres en vivendes de titularitat pública del ARRU El Cabanyal-Canyamelar.