EL CONSELL AUTORITZA A L’ENTITAT VALENCIANA D´HABITATGE I SÒL L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL EN PCCSA

11-12-2020

 

– L’objectiu de la societat és desenvolupar actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació del barri

El Consell ha autoritzat a l’Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl, (EVha) l’adquisició de 2.000 accions de la Societat Pla Cabanayal-Canyameral, S.A per valor d’un milió d’euros.

Sobre la base del dret d’adquisició preferent que EVha ostenta com a soci del Cabanyal-Canyameral, adquirirà aquestes accions amb un valor nominal de 500 euros cadascuna. Per tant, l’entitat pública dependent de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, desemborsarà un milió d’euros a Pla Cabanyal-Canyameral, S.A.

Aquesta adquisició d’accions respon a l’aprovació del Consell d’Administració del Pla Cabanyal-Canayamelar, el passat 24 de novembre, d’una injecció de dos milions d’euros per part de la Generalitat i l’Ajuntament amb la finalitat d’ampliar les competències de la societat, agilitar la regeneració del barri i dotar-lo d’una major intervenció social.

Amb aquesta ampliació de capital, es reforça el compromís amb el barri, convertint-se en una autèntica oficina de proximitat d’atenció ciutadana i de gestora de projectes i inversions, en la qual s’apliquen de manera directa les polítiques d’habitatge de la Generalitat i el Consistori.

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A és una societat formada per un 50% per la Generalitat, a través d’EVha, i un altre 50% per l’Ajuntament de València, per mitjà d’Actuacions Municipals Urbanes S.A (Aumsa). Aquesta entitat té com a objectiu dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació d’aquest emblemàtic barri, així com aquelles intervencions que contribuïsquen a la seua revitalització.