Plan Cabanyal-Canyamelar constitueix la comissió de selecció d’ofertes per a la venda de 14 immobles

11/01/2024

  • La societat ha rebut 258 propostes per als immobles que tenen un preu d’eixida total de 790.000 euros
  • Plan Cabanyal-Canyamelar té prevista enguany la venda de 29 immobles amb un preu de 2.590.000 euros

La Societat Plan Cabanyal-Canyamelar ha constituït hui la comissió de selecció de les ofertes per a la venda de 14 immobles, de manera que s’estima que, en un termini aproximat de 2 mesos, ja s’haurà realitzat l’alienació d’estos habitatges.

Cal destacar que s’han rebut 258 propostes per a la compra dels immobles. Entre elles, un immoble ha rebut 54 propostes mentre un altre només n’ha rebut una sola. Les propietats tenen un preu d’eixida que oscil·la entre els 43.000 euros, per al més econòmic, fins als 84.000 euros de l’immoble més car. L’oferta d’eixida total té un preu de 790.000 euros.

Una vegada finalitzat el procés d’alienació d’estos immobles, i tal com es va aprovar en l’últim Consell d’Administració de l’entitat celebrat al desembre de 2023, es posarà en marxa la venda d’altres 15 immobles amb un preu de licitació de 1,8 milions d’euros. D’esta manera, en finalitzar l’any 2024, Plan Cabanyal-Canyamelar haurà venut 29 immobles, que inicialment tindran un preu d’eixida de 2.590.000 euros.

Finalment, cal destacar que, en els criteris seguits en el procés de venda, l’oferta econòmica presentada comporta el 35% de la valoració, igual que puntua un 30% el compromís per a habitatge habitual i permanent per un mínim de 5 anys i d’altres aspectes socials.

Una vegada constituïda la comissió de selecció, es procedeix a l’examen de la documentació administrativa. Posteriorment es publicarà la llista de les persones admeses i excloses en el procediment i es notificarà als licitadors que, en cas que hagen d’aportar algun tipus de documentació, disposaran de 3 dies per a fer-ho.